Titrační křivky úvod | učebnice | fotolaboratoř | titrační křivky | cvičebnice | odkazy 
acidimetrie | alkalimetrie 

Vyberte si jednu z metod neutralizační odměrné analýzy:   acidimetrie | alkalimetrie

1) ACIDIMETRIE

  • Zvolte si zkoumaný roztok o objemu 10 ml a jeho koncentraci:
NaOH NH4OH
   
0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3
  • Zvolte si koncentraci titračního činidla - roztok HCl:
0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-32) ALKALIMETRIE

  • Zvolte si zkoumaný roztok o objemu 10 ml a jeho koncentraci:
HCl CH3COOH
   
0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3
  • Zvolte si koncentraci titračního činidla - roztok NaOH:
0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3


na začátek