Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Etické zamyšlení

Děti jsou obrazem naší výchovy

V poslední době se stále častěji my dospělí pozastavujeme nad chováním dětí a mladistvých, arogancí počínaje, přes šikanu, drogy, po kriminalitu. Ale vždyť jsme jim takové chování léta nenápadně snad i neuvědoměle podsouvali! V médiích, zejména v televizi, byl tzv. in ten, který mluvil vulgárně, měl minimálně dvojku z chování, chodil za školu, propadal z řady předmětů atd. Kam se poděli kladní hrdinové, např. typu Rychlých šípů z Foglarových knížek?

A vychovatel, především učitel byl ve filmech a seriálech většinou prezentován jako osobnostně a sociálně neschopný, neurotický, často jednající hystericky (pomineme-li mladé atraktivní tělocvikáře). Podobný model byl dlouhodobě veřejnosti předkládán také u policistů, kde byl ještě přidáván přívlastek hloupý.

Jak se potom můžeme divit, že si naše děti zvolily typ chování, které bylo „v kurzu”? Jak se můžeme divit, že si naprosto neváží učitelů a jejich autorita je téměř nulová? Navíc jsou žáci ve svých postojích silně posilováni svými rodiči, kteří místo aby podpořili autoritu učitele, naopak při své naivitě (hlouposti?) často sdělují „učitelka je husa, kráva,…vůbec ji neposlouchej, nevšímej si toho, má jen takový kecy,…” Někteří se uchylují