Bližší informace

Cíl konference

Konference je organizována jako 2. povinné soustředění doktoradnů doktorského studijního oboru ICT ve vzdělávání.

Cílem konference je prezentace výsledků dosavadní výzkumné práce doktorandů.
Pro aktivní účast je požadováno:

 1. Písemný příspěvek v rozsahu cca 4 – 6 stran formátu A4 (při psaní příspěvku je třeba řídit se šablonou příspěvku), ve kterém doktorand prezentuje:
  • výsledky dosavadní vědecké práce, tj. výsledky případové studie (literární rešerše)
  • přehled současného stavu řešené problematiky jak v rámci České republiky, tak i z pohledu mezinárodního
  • volbu a zdůvodnění výzkumných metod ve vztahu k cíli a vědeckému problému disertační práce
  • formulaci hypotéz
  • představu o provedení vlastního výzkumu
 2. Vyjádření školitele v rozsahu cca 1 odstavce, ve kterém bude podána krátká recenze příspěvku školitelem doktoranda. Školitel v ní krátce zhodnotí příspěvek z hlediska formální a obsahové správnosti. Šablonu vyjádření naleznete na stránce Ke stažení
 3. Vystoupení v délce cca 10 – 15 minut, ve kterém budou představeny výsledky vědecké práce ostatním účastníkům konference.

Výstupy

Účastníci konference obdrží elektronický sborník příspěvků s ISBN.

Místo konání

Univerzita Hradec Králové, budova A (Objekt společné výuky), Hradecká 1227

Jednací jazyky

český, slovenský, anglický

Organizační výbor

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D., PhDr. Michal Musílek, Ph.D., Ing. Josef Šedivý, Ph.D., Romana Pracná

Důležité termíny

 • Přihláška na konferenci: do 10. 11. 2013
 • Zaslání příspěvku : do 20. 11. 2013

Konferenční poplatek

Náklady na konferenci jsou hrazeny z projektu ESF – INDICT – Inovace doktorského studijního programu „ICT ve vzdělávání“

Ubytování

Vysokoškolské koleje UHK, Palachova 1129, tel: 493336000, 495217156, další možnosti ubytování naleznete na tomto webu

Stravování

Bufet v areálu UHK, restaurační zařízení v Hradci Králové

Přihlášky a šablona

Přihlášky a další informace najdou zájemci na tomto webu na stránce Ke stažení a na http://www.indict.cz/ (sekce: e-knihovna/Informace pro doktorandy/Společné)

Informace také na

http://www.indict.cz/

Kontaktní adresa

Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky a příspěvku

Romana Pracná, romana.pracna@uhk.cz, tel. 493 331 189

Téma Magic Blue od Themocracy - WordPress Themes